ONLINE HiZMETLER

TR EN

+90 (212) 438 43 90İSOPOLY® Poly Neoplast

Aderansı mükemmel olan ve yüksek yapıştırma özelliği gösteren polimerik bitüm pastadır. Uygulandıktan sonra içeriğindeki taşyünü elyafı ola neopren sayesinde yüzeylerde elastik bir tabaka oluşturarak su sızmalarına ve rutubete karşı kesin çözüm sağlar.


GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ

Gümrükleme Hizmetleri
 • Gerekli İzin Belgelerinin Takip ve Temin Edilmesi (İthalat Öncesi ve Sonrası)
 • G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları (İthalat)
 • İhracat Rejimi Uygulamaları
 • Transit Rejimi Uygulamaları
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • ATA Karnesi İşlemleri
 • Antrepoda Eşya Devri Uygulamaları
 • Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
 • Menşei Tespiti
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşei Sertifikaları Uygulamaları
 • Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Mali Yükümlülüklerin Hesaplanması
 • Eksiklik veya Hasar Durumunda Tutanakların Tutulması ve İlgili Birimlerin Bilgilendirilmesi
 • Evrak Alım ve Teslimi ile İlgili Kurye Hizmetleri
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği İşlemleri
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Hızlı Kargo ve Posta Gümrük İşlemleri